top of page

我们的团队

大唐金融专业从事贷款业务十几年,经手贷款额度数十亿;与30多家金融机构建立稳固合作关系。以诚信,高效的服务信念在贷款行业中赢得赞誉。

Raymond Ren

Principal Broker
LIC# 12860

Raymond-Ren-首页.jpg

Raymond Ren

Principle Broker

647-350-2828

Mandy Le

President / Broker
LIC# 12860

Mandy Le.jpeg

Mandy Le

President, Broker

416-315-1658

William Wang.jpg

William Wang

Director, Sales & Marketing

647- 640-8868

Grace Gu.jpeg

Grace Ge

Investment Consultant

647-964-2688

Skye Xiao.png

Skye Xiao

Broker, Marketing Manager

647- 406-6689  

​专业经纪团队

William Xu

Mortgage Agent Level 2

Lic # M22000752

416-893-8868

Christine Yeung

Mortgage Agent Level 2

Lic # M21001409

519-902-3981

Alice Li

Mortgage Agent Level 2

Lic # M23005532

416-474-2612

Leon Wang

Mortgage Agent Level 2

Lic # M2000851

416-561-8598

Shirley Yu

Mortgage Agent Level 2

Lic # M17003292

416-799-9666

Vivian Liu

Mortgage Agent Level 2

Lic # M22002051

647-992-5787

Nicole He

Mortgage Agent Level 2

Lic # M17002686

647-995-8752

Maggie Ma

Mortgage Agent Level 2

Lic # M20000002

647-401-0556

Karen Zhang

Mortgage Agent Level 2

Lic # M21001635

416-817-5905

Shawn Xie

Mortgage Agent Level 2

Lic # M21004373

226-978-6584

Jim Sun

Mortgage Agent Level 2

Lic # M21005085

647-839-6633

Sissi Yan

Mortgage Agent Level 1

Lic # M22003842

647-877-1573

bottom of page